przedszkole_logo(1)

tarczyn_logo

    Przedszkole w Tarczynie jest placówką publiczną, której organem prowadzącym jest Gmina Tarczyn. Mieści się w wyremontowanym, wolnostojącym budynku, wokół którego znajduje się duży ogród  przedszkolny z nowoczesnym i bezpiecznie urządzonym placem zabaw oraz ozdobnymi roślinami posadzonymi przez dzieci i rodziców w ramach współpracy z Nadleśnictwem Chojnów.

W przedszkolu jest 10 oddziałów, do których uczęszcza 237 dzieci w wieku 3-5 lat.

Sale wyposażone są w różnorodne zabawki edukacyjne, nowoczesne pomoce dydaktyczne, kąciki tematyczne, dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.

Przedszkole posiada również własną kuchnię z domowymi posiłkami, salę komputerową, gabinet logopedyczny, przestronną salę wielofunkcyjną wyposażoną w środki audiowizualne, pianino, sprzęty i przybory sportowe.

W Przedszkolu pracuje 13 nauczycieli, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

Przedszkole realizuje Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego w oparciu o program „Razem w przedszkolu” J. Andrzejewskiej i J. Wieruckiej, Program wychowawczy i Program Profilaktyczny, a także programy własne nauczycieli: Adaptacja dzieci do przedszkola „Wesoły trzylatek”, Program Profilaktyki Próchnicy Zębów „Biały Ząbek” oraz Program Działalności Artystycznej „Mali Artyści”.

W codziennej pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują m.in. koncepcję edukacji matematycznej E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, twórcze metody aktywności ruchowej: C. Orffa, R. Labana i W. Sherborne, elementy Glottodydaktyki, kinezjologii edukacyjnej Dennisona, pedagogikę zabawy, metody aktywizujące, muzyko- i bajkoterapię.

Priorytetem naszej działalności jest kształtowanie postaw proekologicznych i twórczy rozwój dzieci. Zgodnie z Koncepcją pracy przedszkola przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole, wyrównujemy szanse edukacyjne, kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.

Oferujemy zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci i rodziców.

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami m.in. poprzez uroczystości, zajęcia integracyjne, prezentację swoich pasji i zawodów. Wspomaga rodziców w pracy wychowawczej i kształtowaniu postaw społecznych dzieci.

Ponadto przedszkole współpracuje z licznymi instytucjami środowiska lokalnego: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Szkołą Podstawową, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Publiczną, Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Nadleśnictwem Chojnów.

 

W Przedszkolu w Tarczynie realizowane były następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Eurpoejskiej w ramach Eurpejskiego Funduszu Społecznego:

 1. "Im wcześniej tym lepiej" - udział 120 dzieci w nieodpłatnych zajęciach języka angielskiego.
 2. "Internet szansą na lepszą przyszłość" - pozyskanie 10 zestawów komputerów i utworzenie pracowni komuterowej.
 3. "Integracja kulinarna" - zajęcia dla 75 osób - rodziców i personelu przedszkola
 4. "Przedszkole naturalnie atrakcyjne" - zajęcia:
 • Ekologia naszym azymutem
 • Dawne zawody Małej Ojczyzny
 • Weekendowe przedszkole

      5. "Elastyczne przedszkole w Gminie Tarczyn":

 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia języka angielskiego
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 • wsparcie psychologiczne
 • edukacja przedszkolna w zakresie środowiska naturalnego i ekologii

Przygotowaliśmy do realizacji następujące projekty:

 1. "Przedszkole równych szans"
 2. "Weekendowe przedszkole" - II edycja

 

galeria_banner

bip_icon

Wszystkie prawa zastrzeżone "Przedszkole Tarczyn"

Projekt i wykonanie: Maxus Net Comunications